ایروژل سبك‌ترین ماده جامد جهان  - infopanel.ir ایروژل كه به دلیل ظاهر نیمه‌شفاف آن «دود یخ‌زده» نام گرفته، یك ماده ساختنی است كه از یك ژل به دست می‌آید كه قسمت مایع آن با گاز جایگزین شده و در نتیجه ماده‌ای جدید را به وجود آورده كه سبك‌ترین ماده جامد جهان نام گرفته است.

محققان یك ایروژل جدید ساخته‌اند كه از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و سطح بسیار بزرگی را در بر می‌گیرد.

ایروژل كه به دلیل ظاهر نیمه‌شفاف آن «دود یخ‌زده» نام گرفته، یك ماده ساختنی است كه از یك ژل به دست می‌آید كه قسمت مایع آن با گاز جایگزین شده و در نتیجه ماده‌ای جدید را به وجود آورده كه سبك‌ترین ماده جامد جهان نام گرفته است.

ایروژل سبك‌ترین ماده جامد جهان  - infopanel.ir

ماده جدید موسوم به «نانولوله ایروژل چند دیواره كربنی» (MWCNT) را می‌توان در سنسورهایی برای شناسایی مواد آلاینده و سمی، راكتورهای شیمیایی و قطعات الكترونیكی به كار برد.

اگرچه ایروژل‌ها از سیلیكا، اكسیدهای فلز، پلیمرها و مواد كربنی ساخته شده و در عایق‌كاری حرارتی پنجره‌ها و ساختمان‌ها، راكت‌های تنیس، اسفنج‌ها جهت پاك كردن نشت روغن و سایر محصولات به كار می‌رود، دانشمندان كمی در ساخت ایروژل از نانولوله‌های كربنی موفق بوده‌اند.

آنها از یك ژل مرطوب از MWCNT تازه كه خوب پراكنده شده استفاده كرده و قسمت مایع آن را خارج كردند. با این كار آنها به ایروژل یكپارچه MWCNT با چگالی چهار میلی‌گرم بر سه سانتی‌متر دست پیدا كردند.

ایروژل‌های MWCNT كه به آنها مواد پلاستیكی تزریق شده، مانند فنر از انعطاف زیادی برخوردار بوده و اگر نانولوله‌های فشرده در یك اونس مكعب از هم باز شده و در كنار هم قرار گیرند می‌توانند سه زمین فوتبال را فرش كنند.

این ایروژل‌ها همچنین بهترین رسانای برق محسوب می‌شوند كه آنها را برای برنامه‌های حسگر و استفاده در قطعات الكترونیكی انتخابی ایده‌آل كرده است.