دانشجویانی که قصد رفتن به بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را دارند می

توانند برای دریافت کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب داخلی (ویژه دانشجویان) به سایت زیر مراجعه کنند.

 

tibf.net