به اطلاع کلیه دانشجویان در دانشگاه پیام نور میرسانم زمان برگزاری امتحانات میان ترم  استاد حسینی بشرح زیر

 است:

 

12/3/90 ساعت 12-14 رشته کامپیوتر و ای تی و......

12/3/90 ساعت 14-16 رشته فیزیک

12/3/90 رشته علوم اجتماعی و هندسه دیفراسیل (رشته ریاضی )

13/3/90 آنالیز ریاضی 2 (رشته ریاضی )

 

منبع : vrh59ir.mihanblog.com