اسامی 6 نهاد ترویجی فعال در مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، به عنوان مراکز برتر اعلام شد. بر این اساس، از مجموع 45 مرکز فعال در ثبت‌نام مسابقه، 3 مرکز از نظر امتیاز کل و 3 مرکز از نظر میانگین امتیاز به عنوان مراکز برتر ثبت‌نام‌کننده مسابقه تجهیزات انتخاب شدند.


نحوه محاسبه امتیاز کل براساس مجموع ترازهای افراد شرکت‌کننده از سوی هر مرکز در مسابقه است از اینرو تعداد داوطلب شرکت کننده در هر مرکز و تراز کسب شده توسط آنها در این امتیاز محاسبه شده است. امتیاز میانگین نیز بر اساس محاسبه میانگین تراز شرکت‌کنندگان هر مرکز بدست آمده است.

اسامی 6 مرکز ثبت‌نام برگزیده عبارتند از:

• مراکز برتر از نظر جمع کل امتیازها:

1. انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز؛ امتیاز کل 215839

2. انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس؛ امتیاز کل 90347

3. انجمن نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت؛ امتیاز کل 56652

• مراکز برتر از نظر میانگین امتیازها:

1. انجمن علمی نانوتکنولوژی پردیس فنی دانشگاه تهران؛ میانگین امتیاز 3002

2. انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز؛ میانگین امتیاز 2875

3. انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس؛ میانگین امتیاز 2823

اسامی تمام مراکز فعال در مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری‌نانو به همراه امتیازهای به دست آمده توسط آنها در

جدول زیر آورده شده است:


مرکزثبت‌نام امتیاز کل امتیاز میانگین رتبه براساس امتیاز کل رتبه براساس امتیاز میانگین
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز 215839 2056 1 8
انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس 90347 2823 2 3
انجمن نانوفناوری دانشگاه علم و صنعت 56652 2023 3 9
نانوزیست فناور آپادانا 54643 1115 4 27
شرکت نواندیشان فناور نانو 50819 1955 5 11
بسیج دانشجویی دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر 42238 2223 6 6
انجمن علوم و فناوری های نوین پزشکی 41945 2622 7 4
انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه شریف 40429 1838 8 12
باشگاه نانو بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند 39834 996 9 31
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور سیرجان 31082 1351 10 21
انجمن نانو دانشگاه آزاد یزد 29389 653 11 40
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه تبریز 28751 2875 12 2
انجمن نانو فناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 27391 1245 13 24
مرکز تحقیقات نانو بسیج استان تهران 25194 1326 14 22
هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان 24706 1544 15 18
نانوسان 23278 1663 16 15
انجمن علمی نانوتکنولوژی پردیس فنی دانشگاه تهران 21013 3002 17 1
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل 20374 1019 18 29
انجمن علمی شیمی محض دانشگاه آزاد تهران شمال 20193 841 19 35
انجمن نانو شیمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات 19166 1742 20 14
هسته علمی نانو بسیج دانشجویی دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین 18640 1553 21 17
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه اراک 12750 1159 22 25
انجمن علمی نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد نراق 12514 596 23 42
انجمن علمی شیمی دانشگاه خواجه نصیر 12473 2079 24 7
موسسه مطالعات تکنولوژی رسام 11291 1026 25 28
گروه نانو تکنولوژی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 10501 1750 26 13
گروه نانو کانون علم و پژوهش دانشگاه گیلان 10361 1480 27 20
واحد فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب 9444 726 28 38
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر 9305 846 29 34
گروه نانو هسته فیزیك بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قزوین 9156 916 30 33
انجمن علمی فیزیك دانشگاه آزاد كرج 8914 637 31 41
پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان 8207 1641 32 16
انجمن علمی مهندسی نفت دانشگاه آزاد گچساران 7666 958 33 32
پژوهشکده رویش بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان 6027 1507 34 19
گروه نانو دانشگاه مازندران 5083 1271 35 23
شرکت نانو بهراد اراک 4569 762 36 37
شرکت پژوهشگران نانوفناوری 4015 1004 37 30
انجمن علمی علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی 4000 2000 38 10
انجمن علمی شیمی دانشگاه پیام نور تهران واحد گلستان 2667 667 39 39
کارگروه فناوری نانو فرمانداری استهبان 2529 361 40 45
واحد آموزش و مطالعات تکنولوژی شرکت آتناتک 2528 2528 41 5
موسسه علمی تحقیقاتی کاشف العلوم 2250 1125 42 26
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه یزد 833 833 43 36
انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان 542 542 44 43
پژوهشكده نانوبیوتكنولوژی ابن سینا 500 500 45 44

گفتنی است، آزمون مرحله تئوری مسابقه تجهیزات شناسایی در فناوری نانو، در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال جاری به صورت همزمان در شش حوزه امتحانی تهران، یزد، اصفهان، شیراز، بابل و بیرجند برگزار شد. از مجموع 2300 داوطلب شرکت کننده در آزمون تئوری مسابقه تجهیزات، 24 نفر برگزیده مرحله اول مسابقه، پس از گذراندن یک دوره آموزش عملی تجهیزات، در مسابقه‌ای عملی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و برگزیدگان نهایی، همزمان با چهارمین جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد. 

منبع : nano.ir