دانشمندان با شناسایی مواد مقاوم در برابر سایش، تلاش می‌كنند تا علت اصلی پدیده‌ی سایش را در سطح اتمی و مولكولی بررسی و مطالعه كنند.

دانشمندان با شناسایی مواد مقاوم در برابر سایش، تلاش می‌كنند تا علت اصلی پدیده‌ی سایش را در سطح اتمی و مولكولی بررسی و مطالعه كنند.زمانی كه دو سطح در تماس با یكدیگر باشند، پدیده‌ی سایش و اصطكاك ایجاد می‌شود و مقداری از انرژی سیستم تلف شده و كارآیی آن كاهش می‌یابد.

گرگ سایر، مهندس مكانیك دانشگاه فلوریدا، بیان می‌كند كه سایش، پدیده‌ی مشترك و اجتناب‌ناپذیر در سیستم‌های لغزشی و متحرك است. سایر و همكارانش موفق شدند تا از ماده‌ای با نام پلی تترا فلئورو اتیلن، كه تفلون نیز نامیده می‌شود، برای حل مشكل سایش در سیستم‌های متحرك استفاده كنند. این ماده نسبت به سایش، میلیون‌ها برابر مقاومتر از دیگر مواد است. سایر و همكارانش فرضیه‌های مختلفی را برای توضیح پدیده‌ی سایش در بین سطوح مطرح كردند ولی جواب مشخصی برای آنها پیدا نكرده‌اند. همچنین ایشان بیان می‌كند كه ممكن است سایش سطح از طریق فرآیندهای زیر انجام شود كه عبارتند از: نوآرایی اتم‌ها و مولكول‌ها، شكست‌های كوچك و مجزا، برش‌های جزیی، دیگر پدیده‌های ناشناخته.

دانشمندان برای بررسی فرضیه‌های مذكور، از میكروسكوپ نیروی اتمی برای تصویربرداری سطوح در مقیاس اتمی و از دستگاه‌های دقیق برای اندازه‌گیری نیروهایی كه در بین سطوح بوجود می‌آیند، استفاده می‌كنند.

محققان نانوذرات آلومینا را در ساختار پلی تترا فلئورواتیلن وارد نمودند و مشاهده كردند كه سایش به‌میزان قابل توجه‌ای كاهش می‌یابد. البته پلیمرهای دیگری را نیز با نانوذرات آمیخته كردند و كاهش قابل توجه‌ای در میزان سایش آنها مشاهده شد. پس از بررسی نتایج آزمایشات، دانشمندان در تلاش هستند تا مكانیسم دقیقی برای پدیده سایش ارایه نمایند.

نتایج تحقیقات سایر بر روی سایش پلیمرها، فلزات و سرامیك‌ها در گردهمایی بین‌المللی ای وی اس در ناشویلا منتشر خواهد شد.