قابل توجه تمامی دانشجویان گرامی:
 
مكان برگزاری آزمون پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 90 به شرح زیر می باشد: